Spartakiada Przedszkolaków 2020

28 lutego w naszej szkole odbyła się II edycja projektu spartakiady dla przedszkolaków. Impreza miała charakter sportowy w formie wyścigów rzędów.

W tym wydarzeniu uczestniczyło przedszkole nr 6,11,18 oraz 21. Celem imprezy jest popularyzacja sportu wśród dzieci oraz nauka zdrowej  rywalizacji sportowej w oparciu o zasadę fair play. Wszyscy uczestnicy spartakiady  otrzymali upominki, a przedszkola dyplomy.

Organizatorem imprezy była Kornelia Baljon oraz Magdalena Małek.

Zobacz również: