Szkolny Klub Wolontariusza

Wolontariusze w naszej szkole zajmują się szeroko pojętą działalnością na rzecz szkoły i realizują pomoc koleżeńską. Główna działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza odbywa się na terenie szkoły i opiera się przede wszystkim na współpracy z Biblioteką i Świetlicą Szkolną.
Szkolny Klub Wolontariusza odpowiada także na zapotrzebowanie przy organizacji imprez/wydarzeń szkolnych lub innych zewnętrznych.

Co robi wolontariusz?

 1. Pomaga w nauce, odrabianiu zadań domowych.
  Część wolontariuszy z klas 6-8 spotyka się ze swoimi koleżankami i kolegami w bibliotece lub świetlicy szkolnej, gdzie pomagają im w odrabianiu zadań domowych, utrwalaniu nowych wiadomości.
 2. Pomaga w Bibliotece Szkolnej.
  Wolontariusze, którzy nie mają przydzielonego ucznia pomagają w bibliotece przy oprawianiu książek lub wykonują inne prace zlecone przez nauczycieli naszej biblioteki. Taką pomoc można realizować do godziny 15:00.
 3. Pomaga w Świetlicy Szkolnej.
  Wolontariusze dysponujący wolnym czasem po godzinie 15:00 pojawiają się w świetlicy szkolnej, gdzie mają możliwość nie tylko pouczyć się z młodszymi uczniami, ale także pograć z nimi w różnego rodzaju gry, zorganizować zabawy, wszystko w porozumieniu z nauczycielami świetlicy.
 4. Angażuje się w wydarzenia kulturalne na terenie szkoły, akademie, festyny.
  Wolontariusze wspierają działania organizacyjne nauczycieli. Pomagają m.in. za sceną, wskazują drogę zaproszonym gościom, wykonują prace porządkowe.
 5. Pomaga w organizacji zawodów sportowych.
  Wolontariusze z klas sportowych mają możliwość realizować swój wolontariat poprzez pomoc podczas zawodów, wykonując prace zlecone przez trenerów.

Wolontariusze uczestniczą w spotkaniach/szkoleniach.

Podczas spotkań Szkolnego Klubu Wolontariusza omawiane są kwestie organizacyjne, ale także dotyczące idei wolontariatu.

Jak zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać każdy uczeń z klas 6-8, który jest gotowy poświęcić swój czas wolny ( np.: 1 h w tygodniu), aby pomagać innym. Warunkiem jest zaakceptowanie regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza i uzyskanie zgody rodziców/opiekunów prawnych na wstąpienie do SKW.

Formalności załatwia się w gabinecie pedagog (Wioletta Ziółkowska-Żyła), która koordynuje działania Szkolnego Klubu Wolontariusza.

ZAPRASZAMY!!!