WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

W życiu każdego człowieka mogą pojawić się sytuacje trudne, w których czujemy się bezradni. W takich właśnie momentach możemy liczyć na pomoc i wsparcie specjalistów. Na terenie naszej szkoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają pedagodzy i psycholog szkolny. Poza szkołą wsparcie uzyskamy od instytucji specjalizujących się w udzielaniu wszelakiej pomocy rodzinom. Poniżej wykaz takich miejsc.

1. Instytucje udzielające pomocy rodzinie
2. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
3. Przemoc w rodzinie – możliwość uzyskania pomocy Policji
4. Wykaz instytucji w Chorzowie udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą
5. Informacja dotycząca działalności miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Chorzowie

ROZMAWIAJ, SŁUCHAJ, UWIERZ I REAGUJ

przekazujemy Państwu plakaty w wersji elektronicznej dotyczące kampanii społecznej pt.:
„#Rozmawiaj#Reaguj”, przygotowanej przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich. Odczytując zamieszczony na plakacie kod QR, można przenieść się na stronę kampanii, gdzie są umieszczone wskazówki, które mogą pomóc opiekunowi małoletniego poradzić sobie z sytuacją podejrzenia wykorzystania lub faktu wykorzystania seksualnego dziecka, tak aby mógł dać małoletniemu odpowiednie wsparcie. Jedno ze wskazań kampanii to: „Gdy zauważysz, że dziecko jest, m.in.: przygnębione i zlęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj. #RozmawiajReaguj”.