Rada Rodziców

Konto Rady Rodziców:

ING Bank Śląski  53 1050 1243 1000 0097 3464 2458

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024

Ireneusz Bąk – Przewodniczący Rady Rodziców
Magdalena Piecuch – Rydzek – Wiceprzewodnicząca
Krzysztof Zając – Wiceprzewodniczący
Anna Gawliczek – Sekretarz
Piotr Starościak – Księgowy
Joanna Burczyk
Ewelina Gazda
Agnieszka Krasnowska
Agnieszka Grabda-Burke
Maria Górecka – Skarbnik

Skład komisji rewizyjnej na rok szkolny 2023/2024

Aleksandra Machnik – Przewodnicząca
Agnieszka Bugaj – Nawrocka – Wiceprzewodnicząca
Paweł Watoła

Kontakt do Zarządu Prezydium
Ireneusz Bąk – 530 465 061
Magdalena Piecuch-Rydzek – 608 378 404