Harmonogram stołówki

1. Uczniowie klas 1-3 uczęszczający do świetlicy jedzą obiady na wyznaczonych przerwach (podkreślenie w harmonogramie) lub pod opieką wychowawców świetlicy po skończonych lekcjach, po przerwie. Jeżeli uczeń nie chodzi do świetlicy lub kończy zajęcia o 14.30 wychowawca stosuje się do harmonogramu obiadów.

2. Należy przestrzegać wyznaczonych godzin obiadów.

3. Nie wydaje się obiadów na wynos.

4. Uczniowie, którzy nie posiadają bloczka obiadowego, przychodzą na obiad na ostatniej przerwie obiadowej o 13.30 lub po zakończeniu lekcji (gdy zajęcia kończą się wcześniej).

11:30 poniedziałek 1a, 2c, 3a, 3c, 3d, 5c, 6b, 6c, 7a, 8a, 8c
12:30 1b, 1c, 2a, 2b, 2d, 3b, 4a, 4b, 5a, 6a, 7b, 7c
13:30 4c, 4d, 5b, 6d, 7d, 8b
11:30 wtorek 2d, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 5b, 6d, 7a, 8a, 8c
12:30 1a, 1b, 1c, 2c, 2a, 3c, 3d, 5c, 6a, 7c, 7d
13:30 2b, 4d, 5a, 6b, 6c, 7b, 8b
11:30 środa 1b, 1c, 2d, 3b, 3d, 6d, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c
12:30 1a, 2a, 2c, 3c, 4b, 5a, 5c, 6a, 6c, 7c
13:30 2b, 3a, 4a, 4c, 4d, 5b, 6b, 7d
11:30 czwartek 1b, 2c, 2d, 3c, 3d, 4c, 6a, 6b, 6c, 7a, 8b
12:30 1a, 1c, 2a, 3a, 3b, 4a, 4d, 5b, 7c, 7d, 8a, 8c
13:30 2b, 4b, 5a, 5c, 6d, 7b
11:30 piątek 1c, 3c, 4a, 4b, 5a, 6a, 6c, 7b
12:30 1a, 1b, 2a, 2b, 2d, 3b, 3d, 4c, 4d, 6b, 6d, 7a, 7c, 8a
13:30 2c, 3a, 5b, 5c, 7d, 8b, 8c